Integritetspolicy

PDF

Inledning

Spelo.se respekterar alla Webbplatsens Användares privatliv och ser till att de personuppgifter du lämnar till oss behandlas förtroligt. Vi bearbetar och skyddar därför också dina personuppgifter mycket noga. Vi följer de krav som ställs i lagen om skydd av personuppgifter.

Du måste dock vara medveten om att andra intressen, t.ex. uppspårning av olaglig verksamhet, i vissa fall kan gå före din rätt till privatlivsskydd.

Spelo.se, som ingår i Admeen B.V., är ansvarig för databearbetningen. I dessa privatlivsregler förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte. Vår bearbetning omfattas av lagens dispensbestämmelser och har därför inte anmälts till Nederländernas organ för skydd av personuppgifter (College Bescherming Persoonsgegevens).

OBS! Om du är yngre än 16, fråga först dina föräldrar eller din målsman (nedan: Föräldrar) om tillstånd att fylla i dina personuppgifter och använda vår Webbplats!

Registrering och bearbetning av uppgifter

När du använder Webbplatsen lämnar du efter dig vissa personuppgifter hos oss. Det görs åtskillnad mellan aktivt och passivt lämnade (person-)uppgifter. Aktivt lämnade personuppgifter är de uppgifter som du själv fyllt i på Webbplatsen. Det kan t.ex. vara ditt namn och din e- postadress, som du blir tillfrågad att fylla i vid registreringen på Webbplatsen. De meddelanden som du lägger in via din profil kan också innehålla personuppgifter.
Passivt lämnade uppgifter är uppgifter som sparas automatiskt när du surfar på Webbplatsen, kanske utan att du är medveten om det. Det rör sig då om t.ex. IP-adressen, datorns operativsystem och den webbläsare du använder. Om du är inloggad som Användare på Webbplatsen, sparas både aktivt och passivt lämnade personuppgifter. När du inte är inloggad sparas bara passivt lämnade personuppgifter.

Genom att använda Webbplatsen på ett medvetet sätt, kan du själv till största delen bestämma vilka personuppgifter du lämnar till oss.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter som är kopplade till din profil till någon tredje part, utom om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller om du själv givit uttrycklig tillåtelse till det. Vid fall av (misstanke om) bedrägeri eller missbruk av vår Webbplats kan vi överlämna personuppgifter till behöriga myndigheter.
Om Webbplatsen tas över av en annan ägare blir det också nödvändigt att lämna ut alla uppgifter till en tredje part (den nya ägaren).

Föräldrar och barn

Är du yngre än 16? Fråga då först dina Föräldrar om tillåtelse innan du fyller i dina personuppgifter.

Om du är förälder till eller målsman för ett barn som spelar spel hos oss och vill du ta tillbaka tillåtelsen? Det kan du göra när som helst. Nedan finns en beskrivning av hur det går till.

För att upphäva ett konto/en profil ska Föräldern ha tillgång till den e-postadress som är kopplad till det konto som ska tas bort. På förfrågan får Föräldern ett e-postmeddelande från Spelo.se till sin egen e-postadress (den e-postadressen är inte e-postadressen till det konto som ska raderas!) med en länk till vår webbplats. Genom att klicka på länken öppnas en specialutformad sida på Spelo.se. På den sidan visas några uppgifter om Föräldern och den profil som ska raderas. Här måste Föräldern skriva in kompletterande information som t.ex. namn, adress och telefonnummer. När uppgifterna lämnats skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till det konto/den profil som ska tas bort. Föräldern måste öppna det e-postmeddelandet, som innehåller en länk för frånkoppling/radering av kontot.

Aktivt lämnade uppgifter

Registrering

Du måste registrera dig för att kunna skapa en profil. Vi sparar de personuppgifter du fyllt i, t.ex. din e-postadress och om du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Vi använder registreringsuppgifterna för att anpassa de annonser som syns när du besöker Webbplatsen efter dig.

Profil

I din profil kan du se dina personuppgifter som lämnat till oss och kan du ändra dessa uppgifter om du vill. Din profil kan bara du själv komma åt genom ditt användarnamn och lösenord. För att hindra missbruk är det inte tillåtet att lämna ut lösenordet till någon annan.

Nyhetsbrev

När du kryssar för att du vill få nyhetsbrevet eller registrerar dig för nyhetsbrevet, innebär det att du går med på att regelbundet få e-postmeddelanden från Spelo.se om (nya) spel och Spelo.se. När du inte längre vill få nyhetsbrevet kan du ange det på din profil eller avanmäla dig för nyhetsbrevet om du inte har en profil. Prenumerantlistan lämnas inte ut till tredje part.

Kontaktformulär

Om du fyller i ett kontakt- eller anmälningsformulär på Webbplatsen, eller skickar ett e- postmeddelande till oss, så sparas de uppgifter du skickar till oss så länge formuläret eller innehållet i ditt e-postmeddelande behövs för en fullständig hantering av det.

Användarnamn och lösenord

Ditt användarnamn är kopplat till ett lösenord. Du ansvarar själv för att hantera lösenordet försiktigt. Vi utgår från att en person som anmäler sig med ditt användarnamn och lösenord har behörighet att använda din profil. Om du tror att obehöriga känner till ditt lösenord ska du kontakta oss så snabbt som möjligt så att vi kan vidta åtgärder.

Lagringstid

De uppgifter du aktivt lämnat till oss kommer vi att spara så länge din profil används eller tills du anger att du vill radera profilen. Om du raderar din profil, sparar Spelo.se din IP-adress, e- postadress och ditt användarnamn i 90 dagar ifall du ångrar raderingen eller ifall det i efterhand inkommer klagomål om material/information som du lämnat.

Om profilen raderats på grund av missbruk av Webbplatsen, sparar vi din IP-adress, e-postadress och ditt användarnamn för att förhindra missbruk i framtiden.

Passivt lämnade uppgifter

Klickbeteende och besöksuppgifter

På Spelo.se sparas allmänna besöksuppgifter för att kunna göra statistiska analyser av Webbplatsen. Med allmänna besöksuppgifter menas bland annat datorns IP-adress, tidpunkten för besöket och data som en besökares webbläsare skickar med. Vi försöker i möjligaste mån göra dessa uppgifter anonyma. Uppgifterna lämnas i anonymt skick till tredje part.

Användning av cookies

Spelo.se använder sig också av cookies. En cookie är en enkel liten fil som skickas ut tillsammans med Webbplatsens sidor och som sedan din webbläsare sparar på hårddisken i din dator. Det går att koppla bort cookies, men det avråder vi absolut från. Om cookies kopplas bort så begränsas nämligen Webbplatsens funktioner kraftigt.
När du loggat in med ditt användarnamn och lösenord så placerar Spelo.se automatiskt en cookie på din dator för att kunna känna igen dig under resten av sessionen. Den information som vi tar emot på det sättet använder vi för att komma ihåg din spelsida och för att optimera vår Webbplats efter dina önskemål och preferenser.

Annonser från Google

Vår Webbplats innehåller annonser som levereras av det amerikanska företaget Google. I det sammanhanget kan cookies och andra tekniker, t.ex. Google Analytics, komma att användas för att se hur användarna använder Webbplatsen. Den information som införskaffats på det sättet, inklusive adressen till din dator (IP-adressen), överförs till Google som sparar uppgifterna på servrar i USA.

Google använder den här informationen för att följa hur vår Webbplats används, för att kunna ge oss rapporter om Webbplatsen och för att kunna ge sina annonsörer information om effektiviteten i deras kampanjer. Google kan lämna ut denna information till tredje part om Google blir skyldig till det enligt lag eller om den tredje parten bearbetar informationen för Googles räkning. Det här kan vi inte påverka på något sätt.

Andra externa reklamföretag

Vi använder också andra externa reklamföretag för att återge annonser när du besöker vår Webbplats. Dessa företag använder eventuellt information om ditt besök på denna eller andra webbplatser för att visa annonser om varor som du kanske kan vara intresserad av. Om du vill veta mer om det här eller om du vill förhindra att de här företagen använder sig av informationen, kan du klicka på den här länken.

Lagringstid

Vi sparar inte passivt lämnade uppgifter längre än nödvändigt för det ändamål de samlats in för.

Tredje parters webbplatser

Dessa regler är inte tillämpliga på tredje parters webbplatser som är kopplade till denna Webbplats genom länkar. Vi kan inte garantera att andra hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att läsa privatlivsreglerna för tredje parters webbplatser innan du fyller i dina personuppgifter där.

Ändringar av privatlivsreglerna

Spelo.se kan komma att ändra dessa regler. Det är därför bra att läsa igenom dessa regler emellanåt så att du är medveten om eventuella ändringar.

Insyn i och ändring av personuppgifter

De aktivt lämnade personuppgifterna kan du ändra och/eller radera på din profilsida. Frågor om vår privatlivspolicy eller frågor om insyn och ändring i (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst ställa till Spelo.se. Använd helst vårt kontaktformulär för det.

Admeen B.V.
Attn Spelo.se
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Vi är registrerade i handelsregistret under nummer: 08154287
Dessa privatlivsregler anpassades senast den 20 januari 2012.

överst på sidan